การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13/2561  ( ผู้เข้าชม 23 คน )
วันที่ 18/12/2018 ( เวลา 08:38 น. )
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 87 คน )
วันที่ 18/12/2018 ( เวลา 02:44 น. )
การประชุมระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 35 คน )
วันที่ 13/12/2018 ( เวลา 09:43 น. )