ประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามนโนบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่  ( ผู้เข้าชม 115 คน )
วันที่ 18/10/2018 ( เวลา 06:56 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2561  ( ผู้เข้าชม 278 คน )
วันที่ 12/10/2018 ( เวลา 06:24 น. )
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ( ผู้เข้าชม 18 คน )
วันที่ 10/10/2018 ( เวลา 09:34 น. )