มติการประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 9/2561ข่าว :
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 133819 View view 3.85.245.126 rss feed
  
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และข้อเสนอแนะ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
 

ข่าวหัวเรื่อง : มติการประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 9/2561
บันทักเมื่อ 24/08/2018  จำนวนผู้เข้าชม 669 ครั้ง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   

ครั้งที่ 9/2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม 

และ ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการ 

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผลมติการประชุมเห็นชอบ/อนุมัติ ดังนี้

          1  การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2561    จำนวน  2  ราย

          2  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561    จำนวน  5 ราย

          3  การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2561 เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูทุน สควค. ครูทุนเพชรในตมและครูทุนภาษาต่างประเทศที่สองเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง     ครูผู้ช่วย  จำนวน  47  ตำแหน่ง

          4  การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561    จำนวน  202  ตำแหน่ง

          การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จำนวน  101  ตำแหน่ง

          ขอยกเลิกการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.พะเยา เขต 2 จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น  จำนวน 5 ตำแหน่ง

          การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  5 ตำแหน่ง     

          8 การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน        จำนวน 10 ตำแหน่ง            

          9 การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นตำแหน่งครูในสถานศึกษาใหม่   จำนวน 5 ราย

          10  การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  

จำนวน  2  ราย

          11 ขอยกเลิกการใช้ตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน 6 ตำแหน่ง

          12  การกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน 93  อัตรา

            13  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  จำนวน  5  ราย

          14  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู    จำนวน  11  ราย                 

          15  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางการศึกษาเป็นการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  2 ราย

          16  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ ๓)  จำนวน  16  ราย

          17  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ     (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  จำนวน  12  ราย

          18  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ ๒)  จำนวน  60 ราย

          19 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ     ชำนาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ ๒)  จำนวน  3  ราย

            20  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2) 

จำนวน 11 ราย

          21  การตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

จำนวน  4  สาขาวิชาฯ

          22  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) 

จำนวน  36  ราย

          23  ขอแก้ไขวันที่พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี  และเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ราย

          24  ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (ช่วงเปลี่ยนผ่าน)  จำนวน 12 ราย

25  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิยฐานะเชี่ยวชาญ   (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)  จำนวน 1  ราย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ประจำปี 2562 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
 15/10/2019
 09:20 น.การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2562
 15/10/2019
 03:38 น.การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ตามภารกิจของหน่วยงาน
 10/10/2019
 04:13 น.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู
 09/10/2019
 10:11 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกผลสมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
 08/10/2019
 03:14 น.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ในระดับ
 04/10/2019
 08:15 น.ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2562
 04/10/2019
 04:27 น.รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 04/10/2019
 04:25 น.การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
 03/10/2019
 08:49 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
588 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  เบอร์โทรติดต่อ  054-079872,054-079873 Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo