Work Experience ข่าว :
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 144645 View view 3.95.131.208 rss feed
  
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และข้อเสนอแนะ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
 

ข่าวหัวเรื่อง : Work Experience 
บันทักเมื่อ 19/09/2017  จำนวนผู้เข้าชม 251 ครั้ง#สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience )ร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 19  กันยายน 2560   ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา   โดยมี ดร. ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียง
การประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
 27/11/2019
 07:19 น.การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ 2562 - 2566 จังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
 26/11/2019
 08:37 น.การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ. ศ.2562 - 2566 จังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
 26/11/2019
 04:05 น.การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2562
 25/11/2019
 09:43 น.รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 16
 25/11/2019
 04:36 น.รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 16
 25/11/2019
 04:34 น.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ เดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเพื่อเดินทางกลับฯ
 25/11/2019
 04:29 น.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ประชุมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา และเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทานกองทุนการศึกษา
 25/11/2019
 04:27 น.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 เยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดพะเยา
 25/11/2019
 04:19 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
588 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  เบอร์โทรติดต่อ  054-079872 กลุ่มเอกชนฯ,054-079873 กลุ่มอำนวยการ Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo