แนะนำ สนง.ศธจ.พะเยา
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 139330 View view 35.172.150.239 rss feed
  
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และข้อเสนอแนะ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
 
หัวเรื่อง : แนะนำ สนง.ศธจ.พะเยา  บันทักเมื่อ 18/11/2017 22:39 น.


 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ    ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ข้อ 11) เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัด       ในจังหวัดพะเยา จำนวน 478  แห่ง รายละเอียดดังนี้

 

          1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                     จำนวน   242  แห่ง

          2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                จำนวน     21  แห่ง

          3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                            จำนวน       3  แห่ง

          4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                           จำนวน       9  แห่ง

          5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย             จำนวน       9  แห่ง

          6. สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ                                                         จำนวน      2  แห่ง

          7. วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี                                                            จำนวน      1  แห่ง

          8. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                                        จำนวน      9  แห่ง

          9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                                                      จำนวน      1  แห่ง

          10. โรงเรียนเทศบาล                                                                      จำนวน     15 แห่ง

          11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                   จำนวน    166 แห่ง

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
588 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  เบอร์โทรติดต่อ  054-079872 กลุ่มเอกชนฯ,054-079873 กลุ่มอำนวยการ Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo