แนะนำ สนง.ศธจ.พะเยา
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 156476 View view 3.83.32.171 rss feed
 

 
หัวเรื่อง : แนะนำ สนง.ศธจ.พะเยา  บันทักเมื่อ 18/11/2017 22:39 น.


 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ    ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ข้อ 11) เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัด       ในจังหวัดพะเยา จำนวน 478  แห่ง รายละเอียดดังนี้

 

          1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                     จำนวน   242  แห่ง

          2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                จำนวน     21  แห่ง

          3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                            จำนวน       3  แห่ง

          4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                           จำนวน       9  แห่ง

          5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย             จำนวน       9  แห่ง

          6. สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ                                                         จำนวน      2  แห่ง

          7. วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี                                                            จำนวน      1  แห่ง

          8. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                                        จำนวน      9  แห่ง

          9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                                                      จำนวน      1  แห่ง

          10. โรงเรียนเทศบาล                                                                      จำนวน     15 แห่ง

          11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                   จำนวน    166 แห่ง

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
HACKED BY.JR158DEZTROYEAR
HACKED BY.JR158DEZTROYEAR  เบอร์โทรติดต่อ  054-079872 กลุ่มเอกชนฯ,054-079873 กลุ่มอำนวยการ Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo