ประกาศการป้องกันการทุจริต ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 144077 View view 3.215.182.36 rss feed
  
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และข้อเสนอแนะ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
 
หัวเรื่อง : ประกาศการป้องกันการทุจริต ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี   บันทักเมื่อ 31/07/2019 11:37 น.


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

*************************************************************************

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

 เรื่อง มาตรการการใช้รถราชการ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

***************************************************************************

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

**************************************************************************

 แบบรายงานผลการดเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ (รอบ 6 เดือน)


 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

************************************************************************

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ (รอบ 12 เดือน)


 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 

********************************************************************

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

เรื่อง มาตรการ กลไกการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา


 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 

*************************************************************

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

 


มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

********************************************** 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

 

 

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

*******************************************************************

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

 เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 

 

 

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

 

*********************************************************************************** 

ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
588 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  เบอร์โทรติดต่อ  054-079872 กลุ่มเอกชนฯ,054-079873 กลุ่มอำนวยการ Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo