ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพะเยา
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 139337 View view 35.172.150.239 rss feed
  
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และข้อเสนอแนะ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
 
หัวเรื่อง : ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพะเยา  บันทักเมื่อ 18/05/2019 19:56 น.


 

 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยาโดยสังเขป

               1. ที่ตั้งและอาณาเขต

               จังหวัดพะเยา  มีที่ตั้งและอาณาเขตอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพื้นที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

               ทิศเหนือ        ติดเขตอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด  และอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

               ทิศใต้           ติดเขตอำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอสอง  จังหวัดแพร่

               ทิศตะวันออก  ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                                และอำเภอท่าวังผา  อำเภอเมืองน่าน  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

               ทิศตะวันตก    ติดเขตอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

2. ลักษณะภูมิประเทศ

               ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 300–1,500 เมตร  จากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพื้นที่  ซึ่งป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่าดงดิบ  และป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ  มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปันน้ำโอบล้อม ถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก   ดอยขุนแม่ต๋ำ และดอยขุนแม่ต๋อม 

3.เขตการปกครอง

                   จังหวัดพะเยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 780 หมู่บ้าน 72 การปกครองส่วนท้องถิ่น  รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา

 

ที่

อำเภอ

เขตการปกครอง

รูปแบบการปกครอง

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ตำบล

หมู่บ้าน

อบจ.

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

อบต.

1

อำเภอเมืองพะเยา

15

172

1

1

9

4

2

อำเภอดอกคำใต้

12

99

-

1

3

7

3

อำเภอจุน

7

86

-

-

5

2

4

อำเภอเชียงคำ

10

135

-

-

4

7

5

อำเภอเชียงม่วน

3

34

-

-

1

2

6

อำเภอปง

7

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
588 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  เบอร์โทรติดต่อ  054-079872 กลุ่มเอกชนฯ,054-079873 กลุ่มอำนวยการ Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo