HACKED BY.JR158DEZTROYEAR
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 156473 View view 3.83.32.171 >rss feed
 

  
   กิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
 
 facebook google+ twiter rss สิงหาคม 2561
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-

    ประกาศ ณ วันที่  13/01/2020 ผู้เข้าชม  (12) คน
 HACKED BY./JR158DEZTROYEAR ประกาศ ณ วันที่  13/01/2020 ผู้เข้าชม  (22) คน
 HACKED BY./JR158DEZTROYEAR ประกาศ ณ วันที่  13/01/2020 ผู้เข้าชม  (44) คน
 HACKED BY./JR158DEZTROYEAR ประกาศ ณ วันที่  13/01/2020 ผู้เข้าชม  (17) คน
 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่  13/11/2019 ผู้เข้าชม  (70) คน
 13/01/2020 :  5


การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

 24/01/2019 :  347


การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562

 24/01/2019 :  168


ารประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

 15/01/2019 :  268


การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

 08/01/2019 :  207


การประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561

 20/12/2018 :  277OK

 25/01/2020 :  16:34 น.


การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2561

 13/03/2018 :  10:50 น.


กาแฟยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2560

 10/08/2017 :  00:27 น.


การประชุมแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564

 10/08/2017 :  00:26 น.


ประชุมสัมมนา กศจ. 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

 10/08/2017 :  00:25 น.


การประชุมพิจารณางบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัด

 10/08/2017 :  00:24 น.วันครู โฆษณา7-ELEVEN - Teacher Day

 13/08/2017


เมื่อครูเรียกพบผู้ปกครอง

 13/08/2017


ครูคุณธรรม

 13/08/2017


เชิดชูพระคุณครู Teachers

 13/08/2017


ภาพยนตร์สั้น เรือจ้างบนยอดดอย

 13/08/2017


หนังสั้น เทิดพระเกียรติ "เรือจ้างกลางพายุ"

 13/08/2017


พระคุณครู ไม่มีวันเกษียณ

 13/08/2017


อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้ The Everlasting Teacher

 13/08/2017
 

ทุกท่าน
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562

 13/11/2019  03:42 น. ( 146)
ทุกท่าน
รูปแบบสามประสานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา

 07/11/2019  09:04 น. ( 43)
ทุกท่าน
รายงานผลการนิเทศการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน

 25/07/2019  03:01 น. ( 127)
ทุกท่าน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

 27/03/2019  02:39 น. ( 75)
ทุกท่าน
คู่มือ และแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562

 14/02/2019  02:55 น. ( 214)
ทุกท่าน
รายงานการวิจัย สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

 08/11/2018  09:33 น. ( 113)
 
HALLOW
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
HACKED BY.JR158DEZTROYEAR
HACKED BY.JR158DEZTROYEAR
เบอร์โทรติดต่อ  054-079872 กลุ่มเอกชนฯ,054-079873 กลุ่มอำนวยการ Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th

Facebook    rss feed

จัดทำโดย wutthichai berkban ขอขอบคุณ NKINFOWEB