เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง รูปแบบสามประสานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา

  เนื้อหาโดยย่อ :
 รูปแบบสามประสานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/11/2019 เวลา  : 09:04 น. โดย  : ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร
โหลด1 : 0711190904X6AFE1DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save