เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/03/2019 เวลา  : 02:39 น. โดย  : ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร
โหลด1 : 2703190239BHLPJ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save