เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง คู่มือ และแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 คู่มือ และแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562 แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และการศึกษา ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการทุนการศึกษาฯของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/02/2019 เวลา  : 02:55 น. โดย  : ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร
โหลด1 : 1402190255HOGIE1.PDF
โหลด2 : 1402190255HOGIE2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save