เรียน หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา
  เรื่อง ดาวน์โหลดคู่มือการเลือกรถโดยสารสาธารณะและการใช้สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสาร

  เนื้อหาโดยย่อ :
 คู่มือการเลือกรถโดยสารสาธารณะและการใช้สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสาร ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ ศธ 0288/ว1773-1774 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/10/2018 เวลา  : 09:28 น. โดย  : H.Hathaikran
โหลด1 : 2610180928K93ZW1.PDF
โหลด2 : 2610180928K93ZW2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save